Najczęściej zadawane pytania - FAQ

 

W jakich godzinach czynny jest Eskulap?

Jak mogę uzyskać dostęp do mojej dokumentacji medycznej?

Mam umówioną wizytę w Eskulapie - o ile wcześniej muszę przyjść?

Mam umówioną wizytę / badanie USG / zabieg ale nie mogę przyjść - co zrobić?

Jak można się zarejestrować na konsultacje lub badania?

Co trzeba zrobić aby dostać się do chirurga naczyniowego na wizytę refundowaną przez NFZ?

Jak długo w Eskulapie oczekuje się na konsultację chirurga naczyniowego w ramach NFZ?

Jak długo w Szpitalu Eskulap oczekuje się na operację w ramach NFZ?

Dlaczego muszę czekać na zabieg i jaki jest okres oczekiwania na zabiegi refundowane przez NFZ?

W jaki sposób potwierdzić ubezpieczenie w NFZ?

Co to jest Chirurgia Jednego Dnia?

Co trzeba zrobić aby zostać zoperowanym w trybie Chirurgii Jednodniowej?

Jak wygląda przygotowanie do zabiegów w trybie Chirurgii Jednodniowej?

Czy przed zabiegiem muszę szczepić się przeciw WZW typu B?

W jaki sposób można zapłacić za usługi medyczne?

W jaki sposób zamówić wyroby do kompresjoterapii (podkolanówki/pończochy/ rajstopy)?

 

 

 

Jeśli nie znaleźliście państwo odpowiedzi na swoje pytania prosimy o kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

 

 

 

 

 

 

 

Jak można się zarejestrować na konsultacje lub badania?
1. osobiście w siedzibie firmy w dni powszednie w godzinach od 8 do 20
2. telefonicznie w dni powszednie w godz. od 8 do 20, tel 52 326 58 00 i 52 360 23 55
3. poprzez formularz rejestracji elektonicznej na naszej stronie www.

Jak długo w Szpitalu Eskulap oczekuje się na operację?
Obecnie operujemy pacjentów, którzy rejestrowali się około 12 miesięcy temu. Przybliżony czas oczekiwania na operacje w ramach NFZ można sprawdzić pod adresem: http://kolejki.nfz.gov.pl/ Zmiany długości czasu oczekiwania na operację spowodowana jest rezygnacjami pacjentów z operacji, dlatego niemożliwe jest dokładne określenie czasu oczekiwania.

 

Jak długo w Eskulapie oczekuje się na konsultację chirurga naczyniowego w ramach NFZ?
Obecnie przyjmujemy pacjentów, którzy rejestrowali się około 3 miesiące temu. Przybliżony czas oczekiwania na konsultacje specjalistyczne w ramach NFZ można sprawdzić pod adresem: http://kolejki.nfz.gov.pl/

 
W jaki sposób można zapłacić za usługi medyczne?
1. Płatność gotówką w recepcji
2. Przelewem na konto:

ESKULAP BIS S.C. Ewa Molska Stanisław Molski
86-031 Osielsko ul. Koperkowa 2
NIP 5542870674 | REGON 34074598
Nr konta: BNP Paribas 62 1600 1185 0004 0807 8955 6001

Co to jest Chirurgia Jednego Dnia?
Chirurgia Jednego Dnia obejmuje zabiegi po których pacjent wraca do domu w dniu operacji lub następnego dnia po operacji. W wyjątkowych przypadkach może zajść konieczność dłuższej obserwacji.

Dlaczego muszę czekać na konsultację / badanie USG / zabieg i jaki jest okres oczekiwania na usługi refundowane przez NFZ?
Oczekiwanie na usługi refundowane przez NFZ jest spowodowane tzw. limitami ustalonymi z NFZ.  W związku z tym zostaliśmy zobligowani przez NFZ do prowadzenia listy pacjentów oczekujących na dany rodzaj usługi. Terminy oczekiwania na poszczególne usługi są zmienne i zależne od ilości Pacjentów oczekujących oraz ilości pacjentów zgłaszających się na wybrane usługi. O terminie operacji w ESKULAPIE informujemy telefonicznie z 2-4 tygodniowym wyprzedzeniem.
Zapraszamy do odwiedzenia strony http://kolejki.nfz.gov.pl/

Jak wygląda przygotowanie do zabiegów w trybie Chirurgii Jednodniowej?
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony dotyczącej przygotowania do zabiegów.

Czy przed zabiegiem muszę szczepić się przeciw WZW typu B?
Zalecamy szczepienia podstawowe w schemacie 0-1-6 miesięcy. Zgodnie z aktualną wiedzą medyczna nie należy szczepić osób uprzednio zaszczepionych w schemacie podstawowym. U osób zdrowych nie podaje się dawki przypominającej szczepionki. Osobom przewlekłe chorym (zwłaszcza dializowanym oraz z niedoborami odporności) należy podawać dawki przypominające w celu utrzymania stężenia przeciwciał anty HBs powyżej poziomu ochronnego (10 j.m.).

W razie wątpliwości lub sytuacji szczególnych zalecamy kontakt z:
Wojewódzki Konsultacyjny Punkt Szczepień
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny
85-030 Bydgoszcz  ul. Floriana 10
tel. 52 325 56 39

Co trzeba zrobić aby zostać zoperowanym w trybie Chirurgii Jednodniowej?
Pacjent chcący zostać zoperowanym w Eskulapie musi zostać najpierw skonsultowany przez naszego chirurga i zakwalifikowany do zabiegu. Dotyczy to również pacjentów posiadających już skierowanie do szpitala na operację.

Jeśli nie masz skierowania do szpitala na operację to w celu kwalifikacji do operacji w Eskulapie, należy zarejestrować się na odpłatną lub refundowaną konsultację u wybranego specjalisty.

Jeśli już masz skierowanie do szpitala na operację to należy skontaktować się z rejestracją Eskulapa w celu ustalenia wizyty kwalifikacyjnej.

W jaki sposób zamówić wyroby do kompresjoterapii (podkolanówki/pończochy/ rajstopy)?
Wyroby są sprzedawane na podstawie specjalnych recept. Ze względu na konieczność oceny wskazań i przeciwwskazań do stosowania kompresjoterapii oraz wykonania pomiarów i doboru stopnia ucisku realizujemy jedynie recepty wystawione przez lekarzy lub naszych specjalnie przeszkolonych pracowników. W celu umówienia się na taką konsultację skontaktuj się z naszą rejestracją.

Jak zarejestrować się do chirurga naczyniowego na wizytę refundowaną przez NFZ?
Aby uzyskać poradę w zakresie chirurgii naczyń w ramach NFZ niezbędne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty posiadającego podpisaną umowę z NFZ.
Na skierowaniu muszą się znaleźć
:

  1. Dane lekarza kierującego

  2. Pieczęć placówki kierującej zawierająca numer umowy z NFZ

  3. Dane pacjenta: Nazwisko i imię, PESEL, adres zamieszkania, płeć

  4. Rozpoznanie wstępne oraz kod ICD-10

Osoby posiadające skierowanie do Poradni Chirurgii Naczyń mogą rejestrować się:

  •  poprzez formularz eRejestracji

  • w  Szpitalu ESKULAP - ul.Koperkowa 2 Osielsko - dni powszednie od godz. 9 do 19

  • w Centrum Medycznym ESKULAP - ul. Cicha 41 Bydgoszcz od godz. 9 do 19

  • telefonicznie tel. 52 326 58 00, 52 3602355 w dni powszednie od godz. 9 do 19

Jak mogę uzyskać dostęp do mojej dokumentacji medycznej?
Zasady udostępniania dokumentacji medycznej reguluje
ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1032). Zgodnie z zapisami wymienionego rozporządzenia, zakład opieki zdrowotnej zobowiązany jest do zachowania poufności i ochrony danych osobowych przy udostępnianiu dokumentacji medycznej pacjenta (§54 ust.3). Do udostępnienia i uzyskania dokumentacji medycznej ma prawo (§53 ust.1):
- pacjent
- przedstawiciel ustawowy pacjenta
- osoba upoważniona przez pacjenta
 Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej na mieć charakter ekwiwalentny, w związku z czym maksymalna wysokość opłaty za: jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeśli zakład prowadzi dokumentację w tej formie - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej (opłata ta obejmuje średnią cenę nośnika - płyty CD lub DVD oraz koszty wytworzenia).

W Eskulapie kopia dokumentacji medycznej udostępniana jest, za pokwitowaniem odbioru, odpłatnie na wniosek pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (do pobrania tutaj) powinien zostać złożony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszt wydania kopii 1 strony wynosi 76 groszy. Koszt wydania kopii dokumentacji na płycie CD, jeśli w tej formie została w oryginale wytworzona, wynosi 7,6 zł.

Mam umówioną wizytę w Eskulapie - o ile wcześniej muszę przyjść?
Na umówioną wizytę najlepiej przyjść nie wcześniej niż 15 minut przed umówionym terminem.  Kwadrans wystarczy na zebranie niezbędnych danych do niezbędnych formalności.

Mam umówioną wizytę / badanie USG / zabieg, ale nie mogę przyjść - co zrobić?
W RAZIE REZYGNACJI prosimy niezwłocznie zawiadomić nas telefonicznie lub poprzez przesłanie emaila.
Za regulaminowe uznaje się odwołanie wizyty osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres , nie później niż 5 godzin przed zaplanowaną konsultacją.

W jakich godzinach czynny jest Eskulap?
Szpital Eskulap oraz Centrum Medyczne Eskulap są czynne w dni powszednie w godzinach od 09 do 19. W tym czasie odbywają się rejestracja wizyt, badań i i zabiegów oraz wykonywane są konsultacje specjalistyczne, badania USG oraz zabiegi ambulatoryjne. W godzinach od 7 -8 odbywają się wypisy pacjentów po planowych zabiegach operacyjnych. Całodobowo można korzystać z  rejestracji elektronicznej.

W jaki sposób potwierdzić ubezpieczenie w NFZ?
Zgłaszając się do poradni lub szpitala, aby skorzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należy potwierdzić fakt ubezpieczenia w NFZ.

Aktualnie ubezpieczenie pacjenta jest potwierdzane przez pracownika recepcji elektornicznie poprzez system eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców). Jest to system umożliwiającycy natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.
Niezbędnym warunkiem weryfikacji tożsamości i uprawnień pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej jest podanie numeru PESEL.
Brak potwierdzenia w eWUŚ prawa pacjenta do świadczeń nie jest równoznaczne z brakiem ubezpieczenia. Jeżeli pacjent twierdzi, że uprawnienia posiada i okaże dokument je potwierdzający (tak jak dotychczas) lub złoży stosowne oświadczenie zostanie przyjęty do lekarza. Co zrobić w sytuacji, kiedy eWUŚ nie działa? W takiej sytuacji można potwierdzić swoje prawo do świadczeń jednym z dokumentów poświadczajacych takie uprawnienia (np. legitymacja emeryta, zaświadczenie z zakładu pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia), a w przypadku braku takiego dokumentu - gdy pacjent wie, że prawo do świadczeń posiada - należy złożyć stosowne oświadczenie.

 

http://szczepienia.pzh.gov.pl
http://www.nfz.gov.pl

30.VII.2013  przygotował dr n. med. Michał Molski

 

                     Strona Główna
Konsultacje specjalistyczne
  Chirurg ogólny
  Chirurgi naczyniowy
  Endokrynolog
  Flebolog - leczenie żylaków
 innowacja
  Proktolog - leczenie hemoroidów
  Kardiolog
  Gastroenterolog

  Ginekolog i Położnik
  Ortopeda
  Urolog
Badania USG
  USG piersi

  USG stawów
  USG doppler żył i tętnic
  ECHO serca
Tomografia Komputerowa 
innowacja
Rezonans Magnetyczny

Rejestracja
Najczęstsze pytania
Lokalizacja


Centrum Medyczne ESKULAP - Prywatna klinika

aktualizacja 22.I.15

Bydgoszcz, Poznań, Toruń, Piła, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław, Elbląg, Olsztyn, Gdańsk, Szczecin ...  

Stosujemy się do standardu HONcode d dla wiarygodnej informacji medycznej
sprawdź tutuaj.


© 1988-2015 Eskulap BIS, wszelkie prawa zastrzeżone.
NIP 5542870674 | REGON 340745981 | Rejestr ZOZ 000000161086

Nr konta: BNP Paribas 62 1600 1185 0004 0807 8955 6001
Centrum Medyczne ESKULAP
Bydgoszcz 85-650; ul. Cicha 41
www.eskulap.bydgoszcz.pl
Szpital ESKULAP
Osielsko 86-031;
ul. Koperkowa 2;
www.szpitaleskulap.pl
email:
tel
: +48 52 3602355   oraz    +48 52 3265800